Uppsägning och avflyttning

Uppsägning

Du måste skriftligen säga upp ditt hyresavtal och skicka eller lämna denna uppsägning till oss. Adressen är TX Fastigheter AB, Magasinsgatan 9, 434 37 Kungsbacka.

Uppsägningstiden för lägenheter är tre (3) månader vilket innebär att hyresavtalet upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller tre (3) kalendermånader efter uppsägningen.

Exempelvis: Du säger upp dig den 26/3. Då gäller kontraktet till 30/6.

Vid dödsfall är det lite andra regler för dödsboet. Det finns mer information om detta i länken för att anmäla uppsägning vid dödsfall.

 Uppsägningsblankett hyresrätt

Uppsägningsblankett vid dödsbo

Avflyttning och besiktning

Ett par veckor innan du ska flytta ut behöver du boka besiktning. Kontakta oss via mail info@txfastigheter.se eller ring 010-456 55 99 och boka tid.

Tänk på att:

  • Vid besiktning skall lägenheten vara tömd och städad. Spis, kyl och frys ska vara utdragna.
  • Frånsett normalt slitage skall du som hyresgäst lämna lägenheten i ursprungligt skick och väl avstädad. Är inte detta gjort till avflyttningsdagen kommer vi att debitera dig kostnader för städning och återställning av lägenheten. Du kan också få betala eventuellt hyresbortfall om den nya hyresgästen inte kan flytta in. Detta gäller även garage, förråds- och vindsutrymmen.
  • Om en ombesiktning krävs får du betala 750 kr.
  •  Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till besiktningsmannen när du lämnar lägenheten. Om nyckar saknas blir du ersättningsskyldig för de lås som behöver bytas ut.