TX Fastigheter

TX Fastigheter i Kungsbacka AB är ett privatägt fastighetsbolag som hyr ut lägenheter och lokaler i Kungsbacka och Skepplanda.

Vår hemsida vänder sig främst till våra hyresgäster och till de som är intresserade av att hyra någon av våra lägenheter eller lokaler.

Fastigheterna i Skepplanda drivs genom dotterbolaget Skepplanda Fastigheter AB och fastigheterna i Kungsbacka drivs dels i moderbolaget TX Fastigheter AB och dels i dotterbolaget KBA Glädjen 5 AB. Vi förvaltar främst hyresfastigheter, men även några kommersiella enheter. TX Fastigheter AB arbetar med lokala samarbetspartners för drift och underhåll, eftersom vi tycker att närvaro och god lokal kännedom är viktigt för en miljövänlig, långsiktig och stabil drift.