Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självständigt. Hyresvärdens tillstånd krävs alltid innan man som hyresgäst får hyra ut sin lägenhet. Saknas samtycke och lägenheten hyrs ut i andra hand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt. Den som äger förstahandskontraktet är alltid ansvarig för lägenheten gentemot hyresvärden. Det gäller både ekonomiskt samt vid störningar och skador på lägenheten.

Ett skriftligt kontrakt ska upprättas mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen där parternas personuppgifter anges och villkoren för uthyrningen specificeras. I god tid före uthyrningen ska TX Fastigheter ha ett exemplar av det upprättade hyreskontraktet. TX Fastigheter kommer att ta referenser och undersöka andrahandshyresgästens lämplighet innan andrahandsuthyrningen godkänns eller avslås.

Andrahandsuthyrning skall alltid vara tidsbestämd och maxlängden för uthyrning är 1 år. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning kan vara studier på annan ort, prova på samboförhållande och liknande. När andrahandsuthyrningen upphör ska hyresvärden meddelas om detta.