Boende på Frillesås Stationsväg – trivsel och regler

Allmänna trivselregler

Att bo i flerfamiljshus kräver givetvis att alla boende tar hänsyn till varandra. Det gäller både att se till att du själv inte stör men det innebär också att du ibland måste tolerera att du hör dina grannar.

I en bra boendemiljö har grannarna en bra dialog med varandra och vi föreslår att ni, på ett vänligt sätt,  först tar upp eventuella störningar direkt med varandra. Det mesta går att lösa om man förstår varandras situation. Du kan naturligtvis också kontakta oss för att lösa problemet om er dialog inte har fungerat.

Om du stör dina grannar vid upprepade tillfällen och inte vidtar åtgärd så riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Oväsen – hänsyn till grannar

Störande ljud är ett av de vanligaste problemen i gemensamma boendemiljöer. Du är skyldig att se till att du inte förorsakar ljud som kan uppfattas som störande av dina grannar. Denna regel gäller både för aktiviteter inne i din lägenhet och i trapphuset. En hyresgäst får inte, annat än i undantagsfall, förorsaka ljud som tränger ut ur lägenheten. Regeln gäller naturligtvis främst kvällar och nätter, men också tidigt på morgnar och dagtid. Grundregeln är att det ska vara lugnt på området mellan klockan 22.00 på kvällen och 07.00 på morgonen. På helgen bör man tänka på att många uppskattar lite sovmorgon.

Lite regler och tips:

 • Undvik störande hushållsarbete och badkarstappning under sena kvällar och tidiga morgnar.
 • Störningar som spikning och borrning får inte påbörjas före klockan 07.00 på vardagar och ska avslutas 20.00 på kvällen. Vid helger gäller tiderna starttid tidigast 10.00 och avslut innan 20.00.
 • Informera gärna grannarna om du planerat in en fest eller annan tillställning. Acceptansen för att det kan bli lite extra ljud brukar bli mycket bättre om grannarna fått information i förskott.
 • Tänk på att också vara tyst på kvällar och nätter när du går i trapphuset. Det är lätt att glömma att samtal kan störa andra.

Tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme och det gäller att alla respekterar reglerna för att det ska fungera på ett trevligt sätt.

 • Tvättstugan bokas på bokningsblocket
 • Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än tvättiderna
 • Tvättning av mattor är inte tillåtet
 • Det är inte tillåtet att färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna
 • Rengör tvättmedelsfack, ta bort luddrester i torktumlaren och torka av maskinerna
 • Sopa och torka av golven, och även andra inventarier om det behövs
 • Husdjur får inte vistas i tvättstugan
  Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamhetsutrymmen
 • Anmäl genast om du upptäcker fel på maskinerna eller i tvättstugan. Du kan göra felanmälan på hemsidan

Sopcontainer

Var noga med att följa anvisningarna i soprummet. Noggrann sopsortering är ett gott bidrag till vår miljö och underlättar för de som tar hand om våra rester. Sopcontainern är också en gemensam yta och för allas trivsel är det viktigt att alla är noga med att följa instruktionerna.

Sopcontainern är endast avsett för hushållssopor. Det finns följande separata behållare:

 • Matavfall
 • Hushållsavfall

Källsortering av glas, kartong, metall, plast, tidningar kan göras på Frillesås Vallersviksvägen som ligger på andra sidan järnvägen från huset.

Det är förbjudet att slänga grövre avfall i soprummet. Grövre avfall är allt som inte kan ses som hushållssopor; som porslin, möbler, metallskrot från hushållsmaskiner eller vitvaror, madrasser eller byggmaterial, det vill säga det som inte är hushållssopor, ska du själv slänga på närmsta återvinningscentral. Information om närmsta återvinningscentral finns finns i länken nedan. Det krävs återvinningskort för att lämna avfall på återvinningscentral. Kontakta TX Fastigheter om du inte har något kort. Observera att det inte är tillåtet att lämna grövre avfall i det gemensamma soprummet.

Återvinningscentraler i Kungsbacka kommun

Balkong och fönster

 • Med tanke på den stora brandrisken är det förbjudet att grilla på balkongen. Elgrill är undantaget förutsatt att du är mycket försiktig och tar hänsyn till grannarna.
 • Det är också en självklarhet att du inte skakar mattor, sängkläder eller kastar andra föremål som fimpar från balkong eller fönster.
 • Mata inte fåglar. Det kan leda till att råttor och möss lockas till huset för att sedan ta sig in.

Din lägenhet

Onormalt slitage

Vid onormalt slitage kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för att lägenheten skall återställas i ett godtagbart skick.

Förlorad nyckel

Om du av någon anledning inte kommer in i lägenheten kan du i nödfall ringa fastighetsskötaren IG Fastigheter på jourtelefon 0300-14995. Du kommer att debiteras arbetskostnad för att du får hjälp med att öppna och det är viktigt att du är medveten om du får betala jourtaxa för utryckning som görs på kvällar, helger och nätter.

Om du tappar bort en nyckel så blir du ersättningsskyldig för att kostnad att genomföra ett cylinderbyte. Extranyckel får endast beställas genom hyresvärden.

Fiber/Kabel TV

I fastigheten på Frillesås Stationsväg erbjuds uppkoppling till fiber. Antennuttag finns också och där finns tillgång till de fria kanalerna som SVT1, SVT2, TV4, Kanal 6 och Kunskapskanalen.

Energi

Här är lite tips om hur du med enkla medel kan bli lite mer miljövänlig och spara både energi och pengar.

 • Vädra snabbt och kraftigt. Ett fönster som står på glänt dygnet runt ger inte bättre inomhusluft
 • Släck efter dig när du lämnar ett rum.
 • Byt ut gamla glödlampor mot lågenergilampor. En lågenergilampa använder 80 procent mindre energi och håller 10 gånger längre än en glödlampa.
 • Elektronik i stand-by-läge är energitjuvar. Stäng av dina apparater på huvudströmbrytaren och glöm inte dra ur laddaren till mobilen ur vägguttaget.
 • Duscha med måtta. Minskad duschtid sparar både energi och vatten
 • Åtgärda läckage i kranar och toalett. En läckande toalett kan förbruka 200-300 m3 vatten per år vilket motsvarar en full tankbil.
 • Håll rätt temperatur i kyl (+5 grader) och frys (-18 grader). Varje grad extra kyla ökar energiförbrukningen med ca 5 procent.
 • Frosta av frysen minst en gång per år. En nedisad frys kan förbruka upp till 25 procent mer el än en avfrostad.
 • Koka vatten med elektrisk vattenkokare i stället för på elspis. En vattenkokare drar hälften så mycket energi.
 • Tvätta med full maskin. En halvfylld tvättmaskin drar nästan lika mycket som en fylld.

Våtrum skötselråd

 • Rengör golvbrunnen med jämna mellanrum. Dålig lukt i badrummet kan bero på att brunnen är igensatt av hår och annat. Ta bort gallret och häll ned varmt vatten med vanligt rengöringsmedel, inte soda eller något annat frätande, och ta bort det som fastnat i brunnen. Skura insidan av brunnen och undersidan av gallret.
 • Dålig lukt kan bero på att vattenlåset är uttorkat. Det är ett vanligt problem i golvbrunnar, men kan också uppstå i handfat och toaletter som inte används så ofta. Fyll på med vatten i brunnar och spola i handfatet och på toaletten.
 • Ventilationen är speciellt viktigt i badrummet för att slippa fukt och mögelskador. Tänk på att torka rent ventilerna.
 • Det inte är tillåtet att göra hål i våtrumsmatta eller kakel. Detta förstör våtrumsskicket och ökar risken för fukt och mögelskador.

Trygghet

Hemförsäkring

Ett villkor för att hyreskontraktet skall gälla är att hyresgästen tecknar egen hemförsäkring. Bekräftelse på tecknad hemförsäkring ska uppvisas i samband med nyckelutlämning.

Anmälan av skada

Du är ansvarig för att vårda och ta ansvar för din lägenhet. Ser du brister eller om det uppstår skador i din lägenhet är du skyldig att omgående anmäla detta till TX Fastigheter. Detsamma gäller naturligtvis om du upptäcker att det finns ohyra i lägenheten.

Skadedjur

Upptäcker du skadedjur i lägenheten som till exempel möss och myror är det viktigt att du omgående gör en felanmälan.

Säkerhet/Brandinformation

Alla har ett eget ansvar att vara kunniga i grundläggande brandsäkerhet. Se nedanför bra länkar med information om vad man bör tänka på som boende i en lägenhet. Några saker vill vi dock betona som extra viktiga:

 • Brandvarnare är ett krav
 • Grillning på balkong är inte tillåtet
 • Handbrandsläckare rekommenderas varmt
 • Var extra försiktig vid användande av levande ljus och vid matlagning
 • Om olyckan ändå är framme så agera i följande ordningsföljd: RÄDDA-VARNA-LARMA-SLÄCK

Din säkerhet

Räddningstjänsten Storgöteborg